Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowe zasady rozliczeń kosztów związanych z samochodami osobowymi

2019-01-16

W znowelizowanych ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych wprowadzono zmiany dotyczące kosztów samochodów osobowych, będących własnością podatnika, a także używanych na podstawie umowy najmu, leasingu, bądź umowy o podobnym charakterze.

 

Amortyzacja

Od 1 stycznia 2019 roku kosztem uzyskania przychodów są pełne odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego do wartości auta nieprzekraczającej równowartości:

  • 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym – warto zaznaczyć, że ten limit nie obowiązuje przy autach hybrydowych, które kwalifikuje się do kategorii pozostałych samochodów osobowych;
  • 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

W sytuacji, gdy wartość początkowa auta przewyższa wskazane progi, podatnik ma prawo rozliczyć koszty tylko w części odpowiadającej proporcji wysokości wskazanych limitów do wartości samochodu osobowego.

 

Koszty ubezpieczenia

Zmianie uległ również limit dotyczący rozliczania kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego i obecnie wynosi 150 000 zł. Mając na uwadze fakt, że poprzedni limit określony był na poziomie 20 000 EUR, wprowadzoną regulacje należy ocenić pozytywnie. Podkreślić należy również, choć nie wynika to wprost z przepisów, że wskazany limit obejmuje jedynie koszty ubezpieczenia dobrowolnego (AC), gdyż tylko ten rodzaj ubezpieczenia samochodów kalkulowany jest w oparciu o jego wartość.

 

Koszty leasingu

Wydatki z tytułu opłat wynikających z umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zostały również objęte limitem 150 000 zł. Limit nie obejmuje składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, obejmuje natomiast podatek VAT w zakresie, w jakim podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku. Warto podkreślić, że w przypadku opłat z tytułu leasingu samochodu osobowego, limit 150 000 zł stosowany jest tylko do części opłaty stanowiącej spłatę wartości samochodu. Zmiana nie dotyczy samochodów, dla których umowy zostały zawarte do końca zeszłego roku.

 

Koszty eksploatacyjne

Przedsiębiorcy korzystający z samochodów osobowych również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, są od 1 stycznia 2019 roku zobowiązani do wyłączenia z kosztów podatkowych 25% wydatków związanych z eksploatacją samochodów (a więc m.in. kosztów paliwa, serwisu, części zamiennych). Analogicznie do powyższych regulacji, pulę kosztów stanowią koszty netto zakupionych towarów bądź usług oraz podatek VAT w części niepodlegającej odliczeniu.

 

Limit kosztów zbycia samochodu osobowego

Kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym są wydatki na jego nabycie, w części nieprzekraczającej limitów odpowiednio 225 000 zł
i 150 000 zł, po pomniejszeniu tych wydatków o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Wskazane rozwiązanie, oczywiście niekorzystne dla właścicieli droższych samochodów, dotyczy jedynie tych pojazdów, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 roku.

 

Magdalena Walczyńska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

magdalena.walczynska@atatax.pl