Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowa struktura JPK_VDEK

2019-08-20

29 lipca 2019 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg modyfikacji do przepisów ustawy VAT, ustawy akcyzowej, Ordynacji Podatkowej oraz Kodeksu Karno-Skarbowego. Jedną z najbardziej istotnych jest zmiana w zakresie obowiązków sprawozdawczych podatników VAT, której wprowadzeniu przyświecała idea uproszczenia rozliczeń podatkowych i jednoczesne dalsze uszczelnianie systemu podatkowego.

 

Od 1 kwietnia 2020 r. podatnicy VAT, z wyjątkiem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których zmiany obejmą dopiero 1 lipca 2020 r., nie będą składali już deklaracji VAT w dotychczasowej formie. Deklaracje VAT-7, VAT-7K zostaną zastąpione jednorodnych plikiem JPK_VDEK, który przejmie ich funkcję. Nowy, rozbudowany plik, będący czwartą już wersją struktury JPK będzie zawierał część ewidencyjną oraz deklaracyjną. Z funkcjonowania wycofana zostanie informacja podsumowująca w obrocie krajowym VAT-27, załączniki VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT, a także wnioski występujące w standardowych deklaracjach, które zostaną zastąpione polami wyboru w nowej strukturze.

 

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że uchwalone zmiany to ukłon w stronę podatnika skutkujący faktycznym zmniejszeniem ciężaru obowiązków sprawozdawczych. Jednakże, po szczegółowej analizie przepisów, zauważyć można, że zakres danych objętych nową schemą może być znacznie szerszy, aniżeli w obecnie obowiązującej formie. Projektowane rozporządzenie wykonawcze przewiduje, iż część ewidencyjna dotycząca sprzedaży powinna zawierać między innymi takie informacje jak: kod kraju siedziby kontrahenta, grupy towarowe oraz usługowe dla każdej pozycji, oznaczenie powiązań pomiędzy stronami transakcji, oznaczenie transakcji łańcuchowych, wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, czy też transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności.

 

Kolejną, niekorzystną zmianą, o której należy wspomnieć jest uchwalona już kara administracyjna w wysokości 500 zł za każdy błąd w złożonym pliku JPK_VDEK, który nie zostanie skorygowany, ani wyjaśniony przez podatnika w przeciągu 14 dni po otrzymaniu wezwania do dokonania stosownej korekty. Jakkolwiek, zobligowanie podatników do dochowania należytej staranności podczas sporządzania pliku JPK_VDEK jest zasadne, to jednak sposób osiągnięcia tego założenia zdaje się nad wyraz uciążliwy w stosunku do rangi przewinienia.

 

W ślad za przedstawionymi powyżej zmianami doprecyzowane zostały także kary wynikające z odpowiedzialności karno-skarbowej z tytułu nieprzestrzegania obowiązków związanych ze składaniem organom podatkowym deklaracji, nieskładaniem ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub niezgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, podatnicy mający status dużych przedsiębiorców już teraz powinni monitorować kierunek nadchodzących zmian oraz przyjrzeć się obecnie stosowanym rozwiązaniom informatycznym w zakresie tworzenia plików JPK w celu ich dostosowania tak, by sprostać nowych wymaganiom.

 

Ewa Pyrkosz, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |ewa.pyrkosz|atatax.pl