Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Senat za zniesieniem limitu stawek ZUS od 2019 r.

2017-12-20

Informujemy, iż dnia 7 grudnia 2017 r. Senat przyjął ustawę znoszącą górny limit ograniczenia składek ZUS. Wydłużył jednak czas trwania tzw. vacatio legis. Zmiana wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2019 r.

 

Nowela znosi górny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Obecnie przepisy mówią, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2017 roku kwota ta wynosi 127 tys. 890 zł.


Ustawa przewiduje zniesienie tego limitu, tak by wszyscy ubezpieczeni płacili pełne składki na ZUS, niezależnie od wysokości dochodów. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, tak jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach odprowadzanych przez płatnika za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Wejście w życie proponowanych zmian oznacza, że osoby zarabiające więcej niż 2,5-krotność średniej krajowej będą musiały płacić wyższe składki, wyliczane od całego wynagrodzenia. Bezpośrednim skutkiem przyjęcia powyższego rozwiązania jest zatem zwiększenie obciążenia składkami zarobków osób najlepiej zarabiających, a tym samym zmniejszenie wysokości ich realnego wynagrodzenia (w skali roku) oraz wzrostu kosztów po stronie pracodawcy w tym zakresie.

 

Aktualnie ustawa czeka na podpis Prezydenta. W przypadku podpisania ustawy przez Prezydenta i opublikowaniu jej w dzienniku ustaw, wejdzie ona w życie 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, iż zasady obliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w zakresie maksymalnej podstawy wymiaru w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. pozostają bez zmian.

 

Rafał Mielko, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.