Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Ministerstwo Rozwoju planuje obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców

2017-04-24

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej m.in. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, anonsowany przez Ministerstwo jeszcze na początku kwietnia br. Głównym zamierzeniem ustawodawcy jest zmniejszenie obciążeń składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców osiągających niskie przychody.

Projekt zakłada wprowadzenie nowej, obniżonej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) dla tych przedsiębiorców, których miesięczny przychód nie przekracza 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (na chwilę obecną byłaby to kwota 5.000 złotych), a roczny – 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (a więc obecnie 60.000 zł).

Podstawa wymiaru składek ma być uzależniona od uzyskiwanego przez przedsiębiorcę przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Na chwilę obecną wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów, jest stała i wynosi 812,61 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) oraz 749,94 zł (bez ubezpieczenia chorobowego). Projekt ustawy nowelizującej zakłada, że w terminie do 30 listopada każdego roku określana będzie w drodze rozporządzenia wysokość najniższej miesięcznej oraz najniższej rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku następnym, odpowiadające poszczególnym przedziałom przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Zatem w praktyce po prowadzeniu zmian wysokość składek przy danej wysokości przychodu będzie stała dla danego przedziału osiąganych przez podatnika przychodów. Jak podało Ministerstwo Rozwoju, składka wzrastać ma o 32 zł co 200 zł przychodu, wynosząc zatem:

Wysokość przychodu

Kwota składek

0 - 200 zł

32 zł

200,01 - 400 zł

64 zł

400,01 – 600 zł

96 zł

600,01 – 800 zł

128 zł

800,01 – 1.000 zł

160 zł

….

3.600,01 – 3.800 zł

608 zł

4.800,01 – 5.000 zł

800 zł

Nowe przepisy nie będą mieć zastosowania do osób, które opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Wprawdzie osoby spełniające warunki do objęcia projektowanymi regulacjami będą obligatoryjnie odprowadzać składki na podstawie zmienionych przepisów, niemniej będą oni także mogli zadeklarować jako miesięczną podstawę wymiaru składek kwotę wyższą od minimalnej. Jednocześnie te osoby, które spełniać będą przesłanki tzw. „małego ZUSu” będą miały wybór, czy chcą korzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, czy z podstawy wymiaru określonej nowymi przepisami.

Z opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju informacji wynika, że uprawnionych do niższych składek będzie ok 325 tysięcy firm, z których prawie 200 tysięcy nie korzysta z obecnie obowiązujących preferencyjnych składek dla podmiotów w początkowej fazie działalności. Właśnie ta grupa przedsiębiorców będzie beneficjentem zmian.

Nowe przepisy obowiązywać mają od 1 stycznia 2018 roku.