Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK)

2017-07-25

Ministerstwo Finansów rozpoczęło w dniu 7 lipca br. konsultacje podatkowe w sprawie kolejnych zmian w plikach JPK_VAT.

Jak podano w zawiadomieniu o rozpoczęciu konsultacji pierwszym celem konsultacji jest wprowadzenie modyfikacji od strony technicznej oraz merytorycznej do istniejącej schemy JPK_VAT, a w szczególności likwidacja nadmiarowych danych, modyfikacja na poziomie technicznym i informatycznym struktury pliku, wprowadzenie nowych danych, które pozwoliłyby na lepsze wykorzystanie schemy JPK_VAT zarówno przez organy podatkowe, jak i przez samych podatników, np. do celów wewnętrznych audytów prawidłowości rozliczeń. Postuluje się m.in.:

  • wprowadzenie znaczników korekt plików JPK_VAT poprzez określenie celu złożenia pliku (1- wersja pierwotna, 2- pierwsza korekta, 3- druga korekta itp.)

  • wprowadzenie pola dotyczącego daty sprzedaży w części dotyczącej zakupów,

  • usunięcie pola zawierającego REGON podatnika,

  • wprowadzenie odrębnego pola na kod kraju, w którym kontrahent ma siedzibę,

  • wprowadzenie odrębnego pola na prefiks numeru NIP kontrahenta,

  • wprowadzenie pól dotyczących terminów i sposobów płatności, a nawet dokumentów transportowych.

Minister argumentuje, że dzięki rozbudowie schemy JPK_VAT większość czynności sprawdzających oraz kontroli będzie odbywała się zdalnie a więc i szybciej, co z kolei powinno znacznie usprawnić kontrolę działań podatnika, a w efekcie także i przyspieszyć czynności przy weryfikacji zasadności zwrotu nadwyżki podatku VAT.

O ile kolejne zmiany w schemie JPK-VAT nie dziwią – wszak nie będą to pierwsze – o tyle zdziwienie może budzić drugi z celów konsultacji. Minister planuje bowiem wyjść naprzeciw oczekiwaniom podatników minimalizując ich obowiązki sprawozdawcze poprzez takie skonstruowanie schemy JPK_VAT, by obowiązek przesyłania pliku JPK_VAT zastąpił obowiązek przesyłania deklaracji VAT-7. Wymaga to oczywiście rozbudowy schemy JPK_VAT o nowe kategorie danych, takie jak chociażby kwota podatku naliczonego z przeniesienia oraz kwota do przeniesienia, czy też w jaki sposób nadwyżka podatku naliczonego ma zostać podatnikowi zwrócona. Cel ten, choć jest celem długoterminowym i wymaga odpowiednich zmian legislacyjnych, jeśli zostanie wprowadzony w życie, należy oceniać pozytywnie, mimo iż przesyłanie w ramach JPK_VAT rozszerzonego zakresu informacji może nastręczać podatnikom pewnych trudności.

Konsultacje trwać będą do 7 sierpnia 2017 r.

Korzystając z okazji pragniemy Państwu przypomnieć, że już od 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem wysyłania plików JPK_VAT objęci będą wszyscy podatnicy.

 

Barbara Otrzonsek, konsultant podatkowy, ATA Finance