Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) od 1 lipca 2018 r.

2017-12-21

Sejm na posiedzeniu 15 grudnia 2017 r. przyjął poprawki zaproponowane przez Senat. Tym samym, przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment) wejdą w życie dopiero od 1 lipca 2018 r., a zatem trzy miesiące później niż początkowo zakładano (pisaliśmy na ten temat w szczegółach w Newsletterze w maju i listopadzie 2017 r.).

 

Zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie polegało na tym, że:

  1. zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na specjalny rachunek VAT,
  2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana ma być w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności.

 

Podatnik będzie posiadał specjalny rachunek bankowych dla celów VAT. Konto będzie prowadzone w walucie polskiej. Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza bank będzie prowadził jeden rachunek VAT, niezależnie od liczby prowadzonych dla tego posiadacza rachunków rozliczeniowych. Co ważne, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia z bankiem odrębnej umowy, a sam rachunek dla potrzeb VAT ma być bezpłatny.

 

Ponadto, zgodnie z założeniami ustawy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma być dla podatników dobrowolne.

 

Rafał Mielko, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.