Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Kolejne podmioty objęte obowiązkiem składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

2017-02-21

W dniu 27 lutego br. upływa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania organu podatkowego, informacji za styczeń 2017 r. o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Obowiązkiem przesłania pliku objęte są, począwszy od 1 lipca 2016 r., podmioty zaliczane na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do kategorii tzw. dużych przedsiębiorców. Od stycznia 2017 r. do składania drogą elektroniczną plików JPK zobligowani są także i mali oraz średni przedsiębiorcy. Jedynie w przypadku mikroprzedsiębiorców obowiązek ten odroczony został do dnia 1 stycznia 2018 r.

Tak więc jedynie podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro

jako mikroprzedsiębiorca w rozumieniu art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie musi przesłać pliku JPK_VAT za styczeń 2017 r. w terminie do 27 lutego 2017 r.

Pewne wątpliwości budzić może jednak określenie statusu podatnika na potrzeby JPK w sytuacji, gdy w jednym roku obrotowym spełniał on warunki dotyczące mikroprzedsiębiorcy, w drugim natomiast te dotyczące którejś z pozostałych kategorii. Zarówno bowiem w przypadku kwalifikacji jako mikroprzedsiębiorca, jak i jako mały bądź średni przedsiębiorca, przepisy mówią o spełnieniu warunków w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych (przy czym, za ,,dużego” przedsiębiorcę uważa się taki podmiot, który nie może przypisany zostać do żadnej z pozostałych kategorii). W opublikowanych na stronach Ministerstwa Finansów wyjaśnieniach wskazano, że w sytuacji, gdy w jednym roku podmiot spełnia warunki do uznania go za mikroprzedsiębiorcę, w drugim natomiast – np. wskutek zatrudnienia więcej niż 10 osób – za małego przedsiębiorcę, to może on być uznany za mikroprzedsiębiorcę. Przekroczenie stanu zatrudnienia lub przekroczenie parametrów finansowych tylko w jednym roku obrotowym nie powoduje utraty ww. statusu przedsiębiorcy.

Przedstawiona przez Ministra Finansów interpretacja przepisów zgodna jest w naszej ocenie z logiką tworzenia prawa – gdyby bowiem intencją ustawodawcy było takie ukształtowanie przepisów, zgodnie z którym dla otrzymania statusu mikroprzedsiębiorcy podmiot spełniać musiałby wskazane w przepisie warunki w obydwu latach obrotowych, powinno to zostać w przepisie wprost wskazane.

Reasumując – jeśli w przynajmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych podatnik:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz jego roczne obroty netto nie przekroczyły 2 mln euro, bądź

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz suma aktywów jego bilansu nie przekroczyła 2 mln euro

to pierwszy plik JPK_VAT zobowiązany będzie przesłać do Ministra Finansów dopiero od 1 stycznia 2018 r.

W każdym innym przypadku winien złożyć do dnia 27 lutego br. informację o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT). Niewypełnienie tego obowiązku może rodzić dla podmiotu zobowiązanego poważne konsekwencje finansowe.