Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Przechowywanie informacji w chmurze na zagranicznym serwerze - koszty uzyskania przychodów i podatek u źródła

2019-11-18

Usługi wsparcia związane z tzw. chmurą (w tym hosting) i prawidłowe ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) budzi liczne kontrowersje. Głównym przedmiotem sporu pomiędzy podatnikami a fiskusem jest zapis w przepisach mówiący o „świadczeniach o podobnym charakterze” do usług: doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, nabywanych od podmiotów powiązanych, objętych limitem na podstawie art.15e ust.1 pkt 1 ustawy o CIT.

Przepisy ww. ustawy nie definiują znaczenia pojęć takich jak „usługi doradztwa”, „usługi zarządzania”, bądź „przetwarzania danych”, nie wspominając już o terminie „świadczeń o podobnym charakterze”, który nie dość, że sam w sobie jest niezrozumiały, stanowi odniesienie do niezdefiniowanych kategorii usług wymienionych wprost w ustawie.

W konsekwencji, po stronie przedsiębiorców pojawia się zestaw problemów związanych z zakwalifikowaniem (lub nie) nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca nie tylko wymaga od podatników przestrzegania dalece odbiegających od prostoty przepisów, ale także grozi sankcjami za ich nieodpowiednie stosowanie, w związku z czym - do organów podatkowych napływają liczne wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych w celu wyjaśnienia nieścisłości.

Przykładem takiej interpretacji jest interpretacja przepisów prawa podatkowego z dnia 3 października 2019 roku (sygn. 0111- KDIB1-1.4010.288.2019.1.NL), w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że usługi wsparcia związane z tzw. chmurą (w tym hosting) stanowią usługi doradcze oraz usługi zarządzania,
a w rezultacie podlegają limitowaniu na mocy art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. W związku z tym, każdą nadwyżkę wydatków powyżej 3 mln zł z tytułu usług objętych wskazanym przepisem, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie do wysokości 5% podatkowej EBIDTA.

Jest to już nie pierwsza sytuacja, w której organ podatkowy przystaje przy takim rozwiązaniu. Podobnie rozstrzygnięte zostały wnioski o sygn. akt 0114-KDIP2-2.4010.43.2018.2.AS z dnia 21 marca 2019 roku czy sygn. akt I SA/GI 170/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku. W przypadku obu spraw, hosting został uznany za „usługę niematerialną polegającą na zarządzaniu”, której główny i zasadniczy charakter determinuje element doradczy i zarządczy.

Niestety takie stanowisko jest kwestionowane przez podatników, którzy są zdania, iż zgodnie z PKWiU powyższe usługi powinny być zaklasyfikowane do „usług zarządzania stronami internetowymi (hosting)”, bądź „pozostałych usług związanych z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych
i komputerowych” i nie są objęte zakresem art. 15e ust.1 pkt 1 ustawy o CIT, co oznacza, że mogą w całości zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Kolejną kwestią sporną w zakresie ustawy o CIT, dotyczącą usług hostingowych, jest podatek u źródła. Fiskus twierdzi, iż przedsiębiorca przy nabyciu od pomiotu zagranicznego usługi hostingowej, zobowiązany jest jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT,
w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Uważa bowiem, że serwery stanowią mechanizm lub zespół elementów służących do wykonywania określonych czynności i należy je traktować równorzędnie z urządzeniami przemysłowymi.

Na tej płaszczyźnie pojawiają się rozbieżności interpretacyjne pomiędzy organami podatkowymi. Sądy administracyjne przyznają rację podatnikom i uznają ich skargi co do decyzji fiskusa za zasadne, argumentując swoje stanowisko tym, że serwer wynajęty w celu przechowywania na nim bazy danych, pomimo, iż jest wprawdzie urządzeniem ułatwiającym pracę, to nie może zostać uznany za urządzenie przemysłowe skoro nie jest częścią urządzenia przemysłowego.

Mając na uwadze powyższe rozważania, nie ulega wątpliwości, iż problem z oceną stanu faktycznego
w zakresie usług hostingowych pojawia się zarówno po stronie podatników, jak i organów podatkowych. Rozstrzyganie kwestii związanych z postępującą elektronizacją jest skomplikowane i znacznie bardziej złożone niż mogłoby nam się wydawać, gdyż wymaga kompleksowej wiedzy z dziedziny informatyki, prawa oraz podatków. Możemy mieć jednak nadzieję, że ustawodawca poczyni ukłon w stronę przedsiębiorców
i w odpowiedzi na zgłaszane uwagi doprecyzuje zapisy zawarte w ustawie, dzięki czemu każdorazowa transakcja nie będzie wymagała indywidualnej interpretacji.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl