Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Biała lista podatników – koszty uzyskania przychodu, a rachunek dostawcy zagranicznego niezgłoszony do wykazu podatników VAT

2019-11-27

Dokonując płatności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na wskazany przez dostawcę rachunek bankowy, który nie został zgłoszony do wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy VAT, gdyż dostawca towarów i usług nie jest podatnikiem VAT na terytorium RP, wydatek, którego dotyczy ta płatność od 1 stycznia 2020r. będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w wydanej dnia 7 listopada 2019 r. interpretacji indywidualnej.

 

Tytułem wyjaśnienia – wykaz, o którym mowa w art. 96b ustawy VAT to wprowadzona z dniem 1 września 2019 r. biała lista podatników VAT mająca służyć do weryfikacji i określenia aktualnego statusu podatnika w oparciu o informacje zawarte w elektronicznej bazie danych. W rzeczywistości, to w  interesie podatników powinno leżeć zaznajomienie się z wykazem już na obecnym etapie, gdyż wraz z początkiem 2020 roku, uregulowanie transakcji przekraczającej kwotę 15 000 zł lub jej równowartości, na rachunek inny niż zawarty w wykazie podmiotów, gdy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, będzie groziło sankcjami. A mianowicie, jak stanowią znowelizowane przepisy art. 15d ust. 1 ustawy CIT  - podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu, w części, w jakiej płatność zostanie dokonana na rachunek spoza białej listy.

 

Co ważne, sytuacja ta dotyczy zapłaty za dostawę towarów lub świadczenie usług dokonanych przez podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT na terytorium RP. Tak więc, w przypadku dostawców zagranicznych, którzy na terytorium RP nie wykonują czynności opodatkowanych lub nie podlegają obowiązkowi rejestracji, sankcje przewidziane w art. 15d ustawy CIT nie będą miały zastosowania. Wynika to z braku obowiązku zgłoszenia rachunku bankowego do wykazu.

 

Co jednak jeśli takiej zapłaty dokonamy na rzecz zarejestrowanego w RP kontrahenta, a tym samym, naruszymy prawo?

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu, zawiadomimy o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury - nie utracimy prawa do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Można więc zauważyć, iż wraz z nowym rokiem podatnicy ze szczególną ostrożnością będą musieli dokonywać płatności na rzecz swoich kontrahentów, gdyż każda ewentualna omyłka będzie wiązała się z dodatkowymi obowiązkami, bądź sankcjami.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl