Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

​Siłą naszego sukcesu są ludzie. Zdajemy sobie sprawę, iż rozwój naszej firmy jest możliwy tylko poprzez wspieranie naszych pracowników, oferując pracę w środowisku sprzyjającym zawodowemu i osobistemu rozwojowi. Podkreślamy i wykorzystujemy indywidualne predyspozycje naszych współpracowników, zapewniamy możliwość wszechstronnego wykształcenia, równe traktowanie wszystkich współpracowników oraz jasno zarysowane możliwości awansu zawodowego. Inwestujemy w ludzi.

Do kogo kierujemy ofertę pracy? Szukamy osób otwartych, konsekwentnych, kreatywnych, zorientowanych na sukces oraz posiadających chęć ciągłego doskonalenia się. Oczekujemy od Państwa biegłej znajomości języka niemieckiego i/lub angielskiego oraz zainteresowania problematyką prawa podatkowego i rachunkowości.

Osoby zainteresowane pracą w ATA Finance prosimy o nadsyłanie CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych na następujący adres e-mail: office|atafinance.pl| |office|atafinance.pl.

Oferty pracy

Asystent Doradcy Podatkowego (konsultant podatkowy)

ATA Tax Sp. z o.o. Oddział w Warszawie

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie projektów opinii podatkowych oraz korespondencji do urzędów,
 • analiza orzecznictwa i interpretacji podatkowych,
 • wykonywanie czynności pomocniczych w bieżących pracach zespołu,
 • pozostałe czynności związane z bieżącą obsługą klienta.

Wymagania:

 • studentka/student V roku lub absolwentka/absolwent...

Asystent/praktykant w Dziale Audytu

Zakres obowiązków:

 • uczestnictwo w projektach związanych z badaniem sprawozdań finansowych firm średniej wielkości z kapitałem zagranicznym (głównie niemieckim),
 • praca pod kierunkiem biegłego rewidenta,
 • sporządzanie dokumentacji rewizyjnej (głównie w formie elektronicznej),
 • przygotowywanie raportów i elementów dokumentacji w języku niemieckim i angielskim.

Wymagania:

 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości,
 • gotowość do nauki...

Księgowa

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • opracowanie i modyfikacja planu kont wedle standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego,
 • sporządzanie bilansów, raportów,
 • kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, itp.),
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT,
 • monitorowanie rejestru zakupów i sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji dokumentów kasowych i bankowych, monitorowanie płynności finansowej...

Praktykant w Dziale Doradztwa Podatkowego

ATA Tax Sp. z o.o. Oddział w Katowicach

Zakres obowiązków:

 • wsparcie zespołu doradców podatkowych w wykonywaniu bieżących zadań,
 • przygotowywanie projektów opinii, wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, korespondencji urzędowej,
 • monitorowanie zmian w przepisach podatkowych, interpretacjach organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • przygotowanie prezentacji na szkolenia w zakresie prawa podatkowego dla klientów,
 • wsparcie w zakresie archiwizacji dokumentów oraz prowadzonej korespondencji z klientem...

Prosimy o załączenie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)"