Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Siłą naszego sukcesu są ludzie. Zdajemy sobie sprawę, iż rozwój naszej firmy jest możliwy tylko poprzez wspieranie naszych pracowników, oferując pracę w środowisku sprzyjającym zawodowemu i osobistemu rozwojowi. Podkreślamy i wykorzystujemy indywidualne predyspozycje naszych współpracowników, zapewniamy możliwość wszechstronnego wykształcenia, równe traktowanie wszystkich współpracowników oraz jasno zarysowane możliwości awansu zawodowego. Inwestujemy w ludzi.

Jako osoba fizyczna masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych przesłanych w procesie rekrutacji, aktualizacji swoich danych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia zakresu przetwarzania danych, poproszenia o przeniesienie tych danych do innego Administratora, zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych oraz niegodzenia się na profilowanie Twoich danych. Administratorami są podmioty stanowiące Grupę ATA Finance, w tym: ATA Tax Sp. z o.o., ATA Audit Sp. z o.o. oraz ATA Accounting Services Sp. z o.o. Sp. k. Siedziba Spółek stanowiących ATA Finance mieści się w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26 (zwane dalej ATA Finance). Więcej szczegółów na temat przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pamiętaj o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych poprzez umieszczenie następujących klauzul w swoim CV:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych zawartych w przekazanym CV, w celu rekrutacji prowadzonej przez ATA Finance w ramach rekrutacji na stanowisko ……….

 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych zawartych w przekazanym CV, w celu rekrutacji prowadzonych przez ATA Finance w przyszłości.

Do kogo kierujemy ofertę pracy? Szukamy osób otwartych, konsekwentnych, kreatywnych, zorientowanych na sukces oraz posiadających chęć ciągłego doskonalenia się. Oczekujemy od Państwa biegłej znajomości języka niemieckiego lub angielskiego oraz zainteresowania problematyką prawa podatkowego i rachunkowości.

Osoby zainteresowane pracą w ATA Finance prosimy o nadsyłanie CV wraz z ww. klauzulami o ochronie danych osobowych na nasz adres e-mail: office|atafinance.pl| |office|atafinance.pl.

Oferty pracy

Asystent Doradcy Podatkowego (konsultant podatkowy)

ATA Tax Sp. z o.o. Oddział w Warszawie

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie projektów opinii podatkowych oraz korespondencji do urzędów,
 • analiza orzecznictwa i interpretacji podatkowych,
 • wykonywanie czynności pomocniczych w bieżących pracach zespołu,
 • pozostałe czynności związane z bieżącą obsługą klienta.

Wymagania:

 • studentka/student V roku lub absolwentka/absolwent...

Asystent/praktykant w Dziale Audytu

ATA Audit Sp. z o.o.

Zakres obowiązków:

 • uczestnictwo w projektach związanych z badaniem sprawozdań finansowych firm średniej wielkości z kapitałem zagranicznym (głównie niemieckim),
 • praca pod kierunkiem biegłego rewidenta,
 • sporządzanie dokumentacji rewizyjnej (głównie w formie elektronicznej),
 • przygotowywanie raportów i elementów dokumentacji w języku niemieckim i angielskim.

Wymagania:

 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości,
 • gotowość do nauki...

Praktykant w Dziale Doradztwa Podatkowego

ATA Tax Sp. z o.o. Oddział w Katowicach

Zakres obowiązków:

 • wsparcie zespołu doradców podatkowych w wykonywaniu bieżących zadań,
 • przygotowywanie projektów opinii, wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, korespondencji urzędowej,
 • monitorowanie zmian w przepisach podatkowych, interpretacjach organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • przygotowanie prezentacji na szkolenia w zakresie prawa podatkowego dla klientów,
 • wsparcie w zakresie archiwizacji dokumentów oraz prowadzonej korespondencji z klientem...

Specjalista ds. kadr i płac

Warszawa, mazowieckie

ATA Accounting Services Sp. z o.o. Sp.k.

 

Opis stanowiska pracy

 Obsługujemy głównie Klientów z kapitałem zagranicznym. Kontakt z Klientem w języku obcym.

 

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie postępowań związanych z ZUS, PFRON, ZFŚS, GUS
 • Kalkulacja wynagrodzeń i generowanie listy płac
 • Rozliczanie diet pracowniczych
 • Codzienna komunikacja z pozostałymi działami firmy
 • Nadzór nad procedurami ochrony danych osobowych

 

Specjalista ds. kadr i płac

Katowice, śląskie

ATA Accounting Services Sp. z o.o. Sp.k.

Opis stanowiska pracy

 Obsługujemy głównie Klientów z kapitałem zagranicznym. Kontakt z Klientem w języku obcym.
 

 

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie postępowań związanych z ZUS, PFRON, ZFŚS, GUS
 • Kalkulacja wynagrodzeń i generowanie listy płac
 • Rozliczanie diet pracowniczych
 • Codzienna komunikacja z pozostałymi działami firmy
 • Nadzór nad procedurami ochrony danych osobowych

 

Młodsza Księgowa

Warszawa, mazowieckie

ATA Accounting Services Sp. z o.o. Sp. k.

Opis stanowiska pracy

 Obsługujemy głównie Klientów z kapitałem zagranicznym. Kontakt z Klientem w języku obcym.

Zakres obowiązków:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • dekretowanie i wprowadzanie danych do systemu komputerowego
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT oraz miesięcznych raportów dla Klientów
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • dokonywanie płatności wobec banków i innych instytucji finansowych, dostawców i firm usługowych

 

Młodsza Księgowa

Katowice, śląskie

ATA Accounting Services Sp. z o.o. Sp. k.

Opis stanowiska pracy

 Obsługujemy głównie Klientów z kapitałem zagranicznym. Kontakt z Klientem w języku obcym.

Zakres obowiązków:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • dekretowanie i wprowadzanie danych do systemu komputerowego
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT oraz miesięcznych raportów dla Klientów
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • dokonywanie płatności wobec banków i innych instytucji finansowych, dostawców i firm usługowych

Księgowa

Warszawa, mazowieckie

ATA Accounting Services Sp. z o.o. Sp. k.

Opis stanowiska pracy

 Obsługujemy głównie Klientów z kapitałem zagranicznym. Kontakt z Klientem w języku obcym.

Zakres obowiązków:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • dekretowanie i wprowadzanie danych do systemu komputerowego
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT oraz miesięcznych raportów dla Klientów
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • dokonywanie płatności wobec banków i innych instytucji finansowych, dostawców i firm usługowych
 • rozliczanie zaliczek, delegacji, itp.
 • kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, itp.)

 

Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych zawartych w przekazanym CV, w celu rekrutacji prowadzonej przez ATA Finance Sp. Z o.o. w ramach rekrutacji na stanowisko …”.